Witam was serdecznie. Skoro miało być o wynajmie to będzie.

Najem mieszkania, często spotykamy się z tym, że czynność taka zawierana jest na przysłowiowa „gębę”. Nie zdajemy sobie sprawy z przykrych konsekwencji, których możemy doświadczyć, nie sporządzając w związku z tym wydarzeniem odpowiedniej umowy na piśmie. Dojdę do tego może nie w tym wpisie ale na pewno w następnych.

ogło

Umowa, która należy sporządzić nie musi mieć charakteru aktu notarialnego. Jest jeden tylko wyjątek, kiedy umowa dotyczy najmu okazjonalnego ale to w dalszej części.

O czym trzeba pamiętać zawierając umowę najmu?

najem

Najważniejszy punkt, to oświadczenie o konieczności regularnego, ustalonego w umowie uiszczania kosztów za wynajem lokalu. Kwoty powinny być wyrażone w umowie w walucie, która obowiązuje w danym miejscu wynajęcia mieszkania czy domu.

Umowa może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony.(Wyjątek stanowią mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy- blok, kamienica. W takim przypadku możliwe jest zawarcie umowy jedynie na czas nieokreślony)

Umowa powinna zawierać:

  • Jak najwięcej szczegółowych danych osobowych ułatwiających identyfikacje stron.

  • Dokładny opis lokalu, jego stan, sprzęty jeśli przekazujemy je do użytkowania.

  • Uwaga czy wynajmujący ma prawo do oddania części mieszkania do użytkowania osobie trzeciej! (możesz chcieć wynajmować panu X a nie musisz być potem zadowolony,ze mieszka tam również pan Y)